Algemene informatie

Post Leimuiden | Specialisme | Brandweer Hollands Midden | Rangenstelsel

 

Leimuiden

Brandweer Hollands Midden
Kazerne Leimuiden
Dokter Stapenseastraat 35
2451 AD Leimuiden

Kantoorlocatie
Waaier 64
2451 VW Leimuiden

Telefoon: 088-246 5000
Fax: 088-246 5001
E-mail: info@brandweer.vrhm.nl

Clustercommandant: Edo Groenendijk  M: 06-16537745
Plv. Clustercommandant: Tim van Dongen  M: 06-19452075
Ploegchef: Patrick Escherich  M: 06-17004885